• GJS en de nieuwe privacywetgeving
  • Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacy wet in werking. In deze Europese Privacy Verordening (ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR)) genoemd, wordt een aantal privacyaspecten geregeld waaraan ook GJS zich heeft te houden. In de bijlage meer info over hoe GJS hier mee omgaat.

     

    Het bestuur

    GJS en de nieuwe privacy wetgeving