Van de bestuurstafel - GORKUMSE JONGE SPARTANEN

Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel

29 mei 2022 8:45

Bart Verhoeks

Diverse projecten in ontwikkeling:

Update ontwikkelingen GJS

Er staan de komende maanden verschillende projecten op stapel bij onze mooie club. Vandaar deze korte update over een aantal van deze projecten:

Verbouwen van het clubgebouw

In de eerste plaats ons clubgebouw. De financiering is rond! De gemeente en SGF staan garant voor een lening van 4 ton en we kunnen dus aan de slag. De verbouwing heeft vooral te maken met een uitbreiding aan de “onderkant” van het huidige gebouw. Hier komen twee nieuwe kleedkamers bij. Ook het resterende oude gedeelte wordt aangepakt. De toiletruimte wordt volledig vernieuwd, de ketels worden grondig gereviseerd en de overige ruimtes worden mogelijk anders ingedeeld. De bestuurskamer wordt vergroot en de indeling van de kantine wordt efficiënter em krijgt een face-lift. Ook wordt de kantine voor minder valide mensen beter bereikbaar. 
Het streven is om met deze verbouwing dit kalenderjaar te beginnen, al lijkt dit, gelet op de krappe bouwmarkt, moeilijk realiseerbaar. Uiteraard zal het bestuur op een nader te bepalen moment de ALV om toestemming vragen voor de verbouwing.

Verlichting op veld 4
We zijn met de gemeente in een afrondende fase wat betreft de verlichting van veld 4. Er zijn onderzoeken geweest naar licht- en geluidshinder en naar de ecologische gevolgen. Deze geven aan dat met enige aanpassingen de verlichting van dit veld kan doorgaan.
Rest nog een ontmoeting met de buurgenoten in het kader van buurtparticipatie. Deze avond staat gepland in de laatste week van mei. We zijn reuze benieuwd naar de reacties. Begin juni weten we meer details en hopelijk ook welke planning we kunnen aanhouden.De kosten van het plaatsen van deze verlichting zijn voor de gemeente. Dat geldt ook voor het vervangen van de bestaande verlichting door ledlampen. Dit gaat van de zomer gebeuren.

Renovatie traningsveld
Het oude trainingsveld wordt grondig gerenoveerd en getransformeerd naar een wedstrijd/trainingsveld, een zogenaamd wetraveld met een volledige afrastering. Het wordt een zogenaamd b-veld. Het is de bedoeling dat hiermee in 2023 wordt begonnen. Mogelijk in de winterstop van 2022/2023.

Vervanging veld 1 voor kunstgras
Het klapstuk van dit alles is de aanleg van een kunstgrasveld op veld 1 met alles wat daarbij hoort. Dus ook een fatsoenlijke uitloopstrook en nieuwe omheining. De toezegging is dat hiermee in de winterstop van 2022/2023 wordt begonnen.

Zoals jullie kunnen lezen, veel plannen in een ver gevorderd stadium, de afhankelijkheid van de gemeente is alom aanwezig. En daar zit wel enige onzekerheid. Er komt naar alle waarschijnlijkheid een nieuw college en dat is dus even afwachten...

Tot zover de update en hopen jullie snel nog meer in detail te kunnen informeren over bovenstaande ontwikkelingen!

Het bestuur

Bron: Het bestuur
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!