Van de Bestuurstafel

Van de Bestuurstafel

10 april 2020 8:30

Bart Verhoeks

Op 2 april jl. is er regulier bestuursoverleg geweest, hierbij een korte samenvatting van de besproken punten.

Beste leden,

 

Donderdag 2 april jl heeft het bestuur overleg gehad en zal het jullie niet verbazen dat dit overleg voor een groot deel in het teken stond van de Corona crisis.

Zoals eerder gemeld staat het bestuur achter het genomen besluit van de KNVB om het lopende seizoen van het amateurvoetbal niet af te maken. Er is uitgebreid stil gestaan bij de consequenties voor GJS door dit besluit zowel voetbal-technisch als financieel. Met de kennis van dit moment zijn er geen signalen die reden geven tot direct ingrijpen, wel is het belangrijk om financieel scherp aan de wind te blijven zeilen en de vinger aan de pols te houden. GJS zal ook gebruik maken van de mogelijkheden die door diverse instanties worden geboden. dit betekent onder andere dat de voetbalvelden vervroegd in onderhoud zullen worden genomen wat een positief effect zal hebben op de conditie van de velden richting het volgende seizoen. Vanuit voetbaltechnisch perspectief zal de focus worden verlegd naar de start van het seizoen 2020-2021.

Het bestuur van GJS is heeft in de afgelopen periode goede en positieve gesprekken met de gemeente Gorinchem gevoerd over een mogelijke overname van het hoofdveld. GJS ervaart een positieve grondhouding bij de gemeente om dit op korte termijn te realiseren. Zodra hierover meer bekend zullen wij de leden daarover informeren. Tevens heeft het bestuur van GJS bij de gemeente aangegeven dat met de huidige groei van ons ledenbestand en de activiteiten die op het sportcompex worden gefaciliteerd de noodzaak voor meer veldcapaciteit een must is. Gesprekken over dit onderwerp zullen worden hervat.

Voor wat betreft de voetbaltechnische update willen we graag melden dat GJS voor het vrouwen/dames voetbal richting de toekomst intensiever gaat samenwerken met de KNVB. De KNVB faciliteert een programma wat een bijdrage zal gaan leveren aan het verder ontwikkelen van het vrouwen/dames voetbal. Het bestuur heeft besloten om GJS aan te melden voor dit programma.

Als laatste belangrijk punt is er uitgebreid gesproken over de verbouwing van het GJS complex. Dit is een vast agendapunt voor de bestuurvergadering. Update hierover is dat er in de afgelopen maand meer in detail is gesproken over de verschillende mogelijkheden en steeds meer duidelijk wordt wat de (on)mogelijkheden zijn. Het scenario volledige nieuwbouw is afgevallen omdat dit financieel niet verantwoord is. De overige scenarios worden verder uitgewerkt, inmiddels zijn er diverse offertes opgevraagd wat meer inzicht gaat geven over de kosten van de bouwbegeleiding en lopen er diverse vervolggesprekken.

Richting het nieuwe seizoen worden een groot aantal vrijwilligers gevraagd een VOG te overhandigen. Dit kan kosteloos worden opgevraagd door de ondersteuning die wordt geboden vanuit het NOC/NSF. Vanwege de omvang van deze operatie wordt dit gefaseerd opgepakt en worden de vrijwilligers daarover separaat geinformeerd. Momenteel is er gestart met de inventarisatie door de ledenadministratie.

Tot zover! blijf gezond en pas op jullie zelf. Namens het bestuur een hele fijne Pasen!

Een hartelijke groet van Jan, Erno, Ingrid, Wilfred en Bart

 

 

 

Bron: Het bestuur
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!